Statement beëindiging samenwerking IKEA

Alert Logistiek B.V. reageert met ontsteltenis op het bericht dat IKEA eenzijdig en met directe ingang de samenwerking heeft opgezegd vanwege bij Alert bestaande misstanden.

Alert is een logistiek dienstverlener die al 25 jaar naar volle tevredenheid vervoers- en montagediensten verricht voor IKEA.

Sinds jaar en dag maakt Alert daarvoor ook gebruik van subcontractors.

Alert hecht eraan dat vervoers- en montagediensten worden uitgevoerd in overeenstemming met in Nederland geldende regelgeving. Alert begrijpt als geen ander dat het uitvoeren van logistieke werkzaamheden door personen die daartoe niet gerechtigd zijn, niet acceptabel is.

Alert verplicht al haar subcontractors dan ook zich aan die regelgeving te houden. Alert heeft dagelijks controleurs op de weg die erop toezien dat de geldende regels ook daadwerkelijk worden nageleefd.

Ondanks de grote zorg die Alert aan haar controles besteed, is helaas niet te voorkomen dat er bij subcontractors een fout kan worden gemaakt, die niet door Alert wordt ontdekt.

Vorige week heeft de Arbeidsinspectie bij een controle van een van de subcontractors van Alert geconstateerd dat de betreffende subcontractor een persoon heeft ingezet die niet gerechtigd zou zijn om in Nederland te werken.

Wat er precies is voorgevallen wordt nog onderzocht. Als er bij de subcontractor daadwerkelijk een fout is gemaakt, betreuren wij dat uiteraard.

Van misstanden bij Alert is echter geen sprake.

Dat dit incident voor IKEA reden is geweest om na 25 jaar op deze manier afscheid te nemen is voor Alert, haar medewerkers en alle aan Alert verbonden subcontractors een enorme schok.


Download Mediastatement Alert Logistiek